ดาวน์โหลด

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564

  • ชื่อไฟล์ : คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 29 ธ.ค. 2564
  • ขนาดของไฟล์ : 1,240 KB
  • ดาวน์โหลด : 330 ครั้ง