หนังสือจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

  • ชื่อไฟล์ : หนังสือจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 28 ต.ค. 2563
  • ขนาดของไฟล์ : 119 KB
  • ดาวน์โหลด : 445 ครั้ง