รายงานผลการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

  • ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 30 เม.ย. 2563
  • ขนาดของไฟล์ : 14,026 KB
  • ดาวน์โหลด : 686 ครั้ง