แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

  • ชื่อไฟล์ : แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
  • ชนิดไฟล์ : application/pdf
  • วันที่ลง : 26 ต.ค. 2566
  • ขนาดของไฟล์ : 109 KB
  • ดาวน์โหลด : 205 ครั้ง