รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)
2 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
3 ประจำไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)