รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (E-service)

วิธีที่ 1  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระตามประเภทของภาษีที่เทศบาลได้ส่งข้อมูลไปที่บ้านท่าน แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เสร็จแล้วนำไปยื่นชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

        1. แบบฟอร์มสำหรับ       (01) ภาษีบำรุงท้องที่    

                                             (02) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

                                             (03) ภาษีป้าย 

                                             (04) ค่าเช่า    

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>>  Payin.pdf  หรือ Payin.jpg             

        2. แบบฟอร์มสำหรับ        (05) ใบอนุญาติจำหน่ายอาหาร 
                                                (06) จัดตั้งตลาดเอกชน 
                                                (07) หนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหาร
                                            (08) จำหน่ายสินค้า 
                                                (09) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
                                                (10) แต่งผม/เสริมสวย 
                                                (11) เก็บขนขยะ
         ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>>  Payin.pdf  หรือ Payin.jpg  


วิธีที่ 2  ชำระ Online ผ่านบริการ SCB Essy net ของธนาคารไทยพาณิชย์
        1. ต้องมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
        2. ต้องสมัครบริการออนไลน์ของ SCB Essy net