แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(อาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 และโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ)
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566