นายกนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน “โครงการแทรมน้อย”

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 ไทยรัฐทีวี และสปริงนิวส์ ถึงประเด็นโครงการรถแทรมน้อย เทศบาลนครฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

สืบเนื่องจาก บริษัท ฮิโรชิมา เดนเทะซึ โบกี้ ได้บริจาคแทรมน้อย ผ่านเทศบาลนครฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งต่อให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ในโครงการพัฒนาทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง โดยความร่วมมือของ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) ซึ่งจะดำเนินโครงการ ห้องทดลองระบบรางและต้นแบบตัวรถทำขนาดเท่าของจริง (Railway System Laboratory and Full-Size Prototype Project) ณ บริเวณบึงแก่นนคร ทั้งนี้ รถแทรมน้อย ไม่ได้นำมาใช้ทำระบบรางเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร แต่มีเป้าหมายเพื่อใช้รองรับการเรียนการสอน “หลักสูตรระบบราง” ของกลุ่มมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบขนส่งทางราง ซึ่งถือได้ว่าเป็นห้องทดลองเสมือนจริงเพื่อศึกษาระบบการเดินรถ การบริหารจัดการ และการซ่อมบำรุง โดยทดลองวิ่งรอบบึงแก่นนคร ระยะทางรวม 4 ก.ม. ซึ่งแนวคิดนี้จะยังไม่ดำเนินการจนกว่าจะมีผลการศึกษาให้เรียบร้อยก่อน เมื่อศึกษาเสร็จจึงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน โดยในขณะนี้รถแทรมน้อยตั้งโชว์ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จนถึงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งจะมีการพิจารณาอีกครั้งครั้ง หากไม่กระทบกับพื้นที่การจัดงานถนนข้าวเหนียว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาจจะมีการขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนคนไทย และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวได้ชม

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง นอกจากใช้เพื่อรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรระบบรางแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นการและสร้างความคุ้นเคยให้กับชาวขอนแก่นในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ มุ่งสู่โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT สายเหนือ - ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ซึ่งระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT ไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาจราจรเท่านั้น แต่คือการรถไฟฟ้ารางเบาในการขับเคลื่อนเมือง การผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นสามารถผลิตรถไฟฟ้าได้เอง ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้พี่น้องชาวขอนแก่นและชาวอีสานมีงานทำ ให้ลูกหลานชาวขอนแก่นเรียนที่ขอนแก่น ทำงานที่ขอนแก่น มีการสร้างงานที่ขอนแก่น ก่อให้เกิดรายได้ GDP ในจังหวัดขอนแก่น และมีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองต่อไป

จัดไป จบไป

ความคิดกล้าวไกล​ สุดยอดครับท่าน

Krittakorn Dui Hirunkhaow

สุดยอดครับท่านนายก ลุยเลยครับ

แสดงความคิดเห็น