เตรียมพลิกพื้นที่ บขส. 1 กลับมาเป็นย่านเศรษฐกิจของเมืองอีกครั้ง

เตรียมพลิกพื้นที่ บขส. 1 กลับมาเป็นย่านเศรษฐกิจของเมืองอีกครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 พร้อมด้วย นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ประธานสภาเทศบาล , นายธนภณ กิตติวิมลชัย สมาชิกสภาเทศบาล , นายบุญสม วิจารจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น , พี่น้องชุมชน บขส. และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น

สืบเนื่องจาก เทศบาลนครขอนแก่นมีแนวคิดในการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิต อาหารการกิน ชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวอีสาน รวมถึงศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีอันงดงามของคนขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มีนโยบายในการจัดทำโครงการที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกิจเมือง อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการก่อเกิดรายได้แก่พี่น้องในชุมชนให้ดีขึ้น จากการประชุมครั้งนี้ มีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครขอนแก่นสามารถดำเนินการ ดังนี้

ประการที่ 1 เห็นชอบให้เทศบาลนครขอนแก่นดำเนินโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ซึ่งเปิดตลาดนัด บขส. (ชั่วคราว) จำนวน 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ประการที่ 2 ผู้ประกอบการจะจัดตามโซน แบ่งตามประเภทของอาหาร,สินค้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประการที่ 3 นัดหมายการประชุมคราวต่อไป ประมาณเดือนสิงหาคม นี้

ประการที่ 4 กำหนดเปิดตลาดนัด บขส.อย่างเป็นทางการ ประมาณช่วงออกพรรษา

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงพี่น้องชุมชนชาว บขส. ที่ให้ความร่วมมือ เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ แก่ทางเทศบาล เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย

Patta Jara

เสนอให้จัดสรรเป็นตลาดโต้รุ่ง หรือตลาดต้องชมนะคะ สถานที่เพรียบพร้อมมาก แล้วยกเลิกตลาดโต้รุ่งที่ถนนรื่นรมย์เสีย เพราะทำให้เสียทัศนียภาพ เกะกะกีดขวามการจราจร ที่สุด โครงการนี้ขอให้มีแบบเร่งด่วนเลยค่ะ จะเป็นการเพิ่มคุณค่าและจุดเช็คอินของเมืองขอนแก่นได้อย่างมากมายเลยค่ะ...

แสดงความคิดเห็น