ข่าวประชาสัมพันธ์


        *  เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์การรับรักษาที่บ้าน (Home Isolation) กรณีท่านที่มีผลตรวจ ATK+ (ผลตรวจเป็นบวก = 2 ขีด)       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์การรักษาระบบ “เจอ แจก จบ”       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการร่วมช่วยเหลือศูนย์บริการนำญาติที่รักสู่ภพภูมิที่ดี       Click

        *  เปิดรับฉีดวัคซีนโควิด - 19 รับ Walk in เข็มกระตุ้นที่ 3 และ 4 (ไฟเซอร์/แอสตร้าเซนเนก้า)       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มอาชีพชุมชน , สินค้า OTOP , สินค้าตลาดสีเขียว ภายในงานตลาดนัดกองทุนตั้งตัว       Click

        *  เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์หน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเทศบาลนครขอนแก่น       Click