เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี น.ส.ศิริกัลยา โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ , น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ , นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นำโดย นางกิตติมา ก้านจักร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ “โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2566 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 24 ต.ค. 66 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น , 25 ต.ค. 66 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น , 26 ต.ค. 66 ณ ศูนย์การประชุม KICE (กรณีที่มีการแสดงสินค้า) , 27 ต.ค. 66 ณ สนามบินขอนแก่น , 28 ต.ค. 66 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอนแก่น และ 29 ต.ค. 2566 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง พร้อมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดขอนแก่น , องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , เทศบาลนครขอนแก่น , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น , โรงพยาบาลขอนแก่น , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น , หอการค้าจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานจังหวัดขอนแก่น , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น , มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร และพลังภาคีเครือข่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น