เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมการประกวดธิดาดอกคูนเสียงแคน ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะประธานการจัดงานประกวดฯ ประชุมเตรียมการประกวดธิดาดอกคูนเสียงแคน ประจำปี 2566 โดยมี นายชนัสถ์นันท์ เนตรสมบูรณ์ ประธานกรรมการตัดสินการประกวด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประกวด “ธิดาดอกคูนเสียงแคน” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ บริเวณเวทีลาน 200 ปี บึงแก่นนคร ภายใต้การจัด “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ” ประจำปี 2566 โดยผู้ชนะการประกวดฯ จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และถ้วยรางวัล โดยธิดาดอกคูนทั้ง 7 คน จะได้เป็นตัวแทนนั่งรถขบวนแห่สงกรานต์ของเทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครพร้อมกันในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : ธิดาดอกคูนเสียงแคน สงกรานต์ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น