เมนูหลัก

สัญญาสัมปทาน(6)

สัญญาสัมปทาน

ลำดับ

รหัสข้อมูล

สถานที่จัดเก็บ

ดาวน์โหลด

  •  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น ระหว่างบ้านปูเน็กซ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น ผลักดัน Smart Energy เป็นต้นแบบ อปท.ของประเทศไทย

ตู้ 1 ชั้น 4

  •  

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การร่วมมือ ขยายเครือข่าย ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูโรคมะเร็งเต้านม & ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม

ตู้ 1 ชั้น 4

 

  •  

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินกิจการสาธารณูปโภค ระหว่าง

เทศบาลนคร ขอนแก่น

เทศบาล เมืองศิลา

เทศบาล ตำบลเมืองเก่า

เทศบาล ตำบลสำราญ

เทศบาล ตำบลท่าพระ

ตู้ 1 ชั้น 4

 

  •   

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

ตู้ 1 ชั้น 4

 

  •  

บันทึกความเข้าใจ (MOU) การขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ การท่องเที่ยวและไมซ์เพื่อคนทั้งมวล จังหวัดขอนแก่น

 

  •  

บันทึกความร่วมมือ เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์ ICT ชุมชนเทพารักษ์5

 

 

 

   

  

  

      

 

ข้อมูลรายงาน

รายงานผลการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายรับและรายจ่าย ระหว่าง 3 หน่วยงาน (2563-2565)

รายงานข้อมูลสถิติเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ. 2556-2563

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2563
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2565

คู่มือคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับย่อ)

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 (LPA) ด้านที่4 การบริการสาธารณะ

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 (LPA)

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 (LPA)

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแก่น ปี 2563

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแก่น ปี 2564

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแก่น ปี 2565

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน และ รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน และ รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น

 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

 รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายรับและรายจ่าย ระหว่าง 3 หน่วยงาน(เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการฯ COVID-19 (หอพัก สถานศึกษาและเอกชน)

  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เทศบาลนครขอนแก่น

การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดขอนแก่น (SWOT)

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA 2563)

ข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา

 

ทุ่ม27,000 ล้านสร้างท่าเรือบก 4 จังหวัด

ท่าเรือบก...ลดต้นทุนขนส่ง 2.5 แสนล้าน พลิก! ไทยสู่ 'ฮับ' โลกีสติกส์

 

ททท.ลุยขอนแก่น ผลักดันการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism ขยายนั้นที่คัดสรรร้านอาหารครอบคลุม "ภาคอีสาน"ของไทย ปักหมุด 4 จังหวัด นครราชสีมา

เปิด วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. ผลิตบัณฑิตเทรนด์โลก อนาคต ตลาดต้องการสูง ทั้งหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

เซ็นทรัลจัดโซนใหม่ผับบาร์ระดับพรีเมี่ยมคอนเซปต์ Groove @CTW ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมือง นำร่องต่างจังหวัดแห่งแรก ที่ชั้น G เซ็นทรัลขอนแก่น

 

MEDICAL HUB ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

ทน.ขอนแก่นเข้มโรคฝีดาษลิงในสถานศึกษา กำชับโรงเรียน-ศพด.ในสังกัด คุมเข้มทุกมาตรการ 

 

ขอนแก่นยกทีมเยือนเวียงจันทน์ ยกระดับการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง สู่การพัฒนาเมืองร่วมกันด้านการค้า-การลงทุน-การคมนาคมขนส่ง-การแพทย์และการศึกษา

แบบสำรวจผ่าน QR-Code

รับฟังความคิดเห็นฯ

แบบสำรวจ(Poll)

แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชม

157072
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
923
2491
4183
8664
157072

ลิงค์ระบบต่างๆ

KhonKaen City Bus


แผนที่เดินรถขอนแก่นซิตี้บัส

เส้นทางเดินรถขอนแก่นซิตี้บัส

เปิดแผนที่! จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ มีที่ไหนบ้าง? (อัพเดทปี 2565)


ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


  

ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ