เมนูหลัก

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
- โรงแรมในจังหวัดระดับ  5
- โรงแรมในจังหวัดระดับ  4  
- โรงแรมในจังหวัดระดับ  3  
- โรงแรมในจังหวัดระดับ  2  
- โรงแรมในจังหวัดที่ไม่ได้จัดอันดับระดับดาว  
- ที่พัก อพาร์ทเม้นท์  
- ดอนมะค่าโฮมสเตย์  
- สามหนองโฮมสเตย์ ขอนแก่น  
- หนองหญ้าปล้องโฮมสเตย์ ขอนแก่น  
- ศูนย์ประชุม ห้องประชุมสัมมนา  
- ศูนย์ปฏิบัติธรรม  
- บริการเช่าอุปกรณ์และจัดงานอีเว้นท์  
- สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลและในจังหวัด  
 - ระยะห่างระหว่างอำเภอในจังหวัดขอนแก่น
- พิพิธภัณฑ์  
- ร้านอาหารอร่อยในเมืองขอนแก่น (กลางวัน)  
- ร้านอาหารในเมืองขอนแก่น (กลางคืน)  
- อาหารพื้นบ้าน  
- ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
- ไร่นาสวนผสม  
- นวดเพื่อสุขภาพ  
- ฟิตเนส  
- สปาปลา  
- สปา  
- อบสมุนไพร  
- สระว่ายน้ำ  
- สนามกีฬา  
- สนามกอล์ฟ  
- สนามไดร์ฟ  กอล์ฟขอนแก่น  
- สวนสาธารณะ  
- ที่ตกปลา  
- สินค้า OTOP  
- ห้างสรรพสินค้า  
- ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดขอนแก่น
- สถิติข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนก่น 61  
- สถิติข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนก่น 62
- สถิติข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนก่น 63
- สถิติข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนก่น 64
- สถิติสายการบินขอนแก่น59  
- สถิติสายการบินขอนแก่น60
 - สถิติสายการบินขอนแก่น61
- สถิติสายการบินขอนแก่น62
- สถิติสายการบินขอนแก่น63
- สถิติสายการบินขอนแก่น64
- สถิติกราฟผู้โดยสารสายการบินขอนแก่น  
- สถิติกราฟเที่ยวบินสายการบินขอนแก่น

 

 

 

   

  

  

  

 

ข้อมูลรายงาน

รายงานข้อมูลสถิติเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ. 2556-2563

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2563

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2564

คู่มือคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับย่อ)

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 (LPA)

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 (LPA)

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแก่น ปี 2563

 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแก่น ปี 2564

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน และ รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ6เดือน และ รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น

 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

 รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายรับและรายจ่าย ระหว่าง 3 หน่วยงาน(เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการฯ COVID-19 (หอพัก สถานศึกษาและเอกชน)

  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เทศบาลนครขอนแก่น

การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดขอนแก่น (SWOT)

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA 2563)

แบบสำรวจผ่าน QR-Code

รับฟังความคิดเห็นฯ

แบบสำรวจ(Poll)

แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชม

100580
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
182
390
4439
8192
100580

ลิงค์ระบบต่างๆ

KhonKaen City Bus

                                           

ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


  

ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ