รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
- ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
- ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด