เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจให้แต่ละสำนัก,กอง,โรงเรียน เพื่อจัด กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ Return

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจให้แต่ละสำนัก,หอง,โรงเรียน เพื่อจัด “กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ Return” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นางปริญดา เอียสกุล ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ,นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ,นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , นางธัญวรัตน์ สานนท์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ,นายสังวาล เมืองโคตร ผู้อำนวยส่วนพัฒนาชุมชน ,นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ ,นางสาวมนต์ริสสา คงตาก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ ,หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ Return จะมีการเล่นคลื่นมนุษย์ 3 วัน คือ วันที่ 13 – 15 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ ถนนข้าวเหนียว (ซึ่งมีจุด Main Center อยู่ที่เวทีกลางด้านหน้าศาลหลักเมือง) สำหรับการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566 ภายใต้แนวคิด “สาดซิ่ง สาดศิลป์” โดยแบ่งการจัดงานเป็น 2 พื้นที่ คือ 1.พื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566 เป็นการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน อีกทั้งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 พร้อมชมการแสดงของศิลปิน ท็อป นรากร และ วงอ้ายมีผัวแล้ว /การประกวด COVER DANCE / การประกวดธิดาดอกคูนเสียงแคน /พิธีอัญเชิญ พระพุทธพระลับ จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง ไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง / พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระลับ/ การประกวดตบประทาย ตลอดจนฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะดอกฝ้าย เวียงวิเศษ / คณะ บุญเลิศ วิเศษศิลป์ /คณะวีระพล สืบศิลป์ / คณะ สุระศิลป์อินคอนเสิร์ต และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร 2.พื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566 ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ /สรงน้ำพระพุทธรูป /รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที /กิจกรรมโฮมบุญโฮมญาติ /ความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) และขบวนแห่สงกรานต์ จากวัดธาตุพระอารามหลวง ไปยังศาลหลักเมือง /เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” โดยจะมีการประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น /ม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน /กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน /การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ Return พร้อมสนุกสุดเหวี่ยงไปกับการแสดงคอนเสิร์ตของ เบิ้ล ปทุมราช / ไอซ์ ศรัณยู /วงมีน และ การแสดงของเยาวชนคนกล้าขอนแก่น นักร้องดีเจคับคั่งที่เวทีถนนข้าวเหนียว โดยตลอดระยะเวลาของทุกๆปีในการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวที่ผ่านมา รวมไปถึงการจัดงานในปีนี้ด้วย เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับความร่วมมือจาก จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย และการจราจร จากมณฑลทหารบกที่ 23 /ตำรวจภาค 4 /ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น / ตำรวจท่องเที่ยว/ สรรพาสามิตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น /เจ้าหน้าที่ อปพร. / อสตร. /หน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ / หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านต่างๆ รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ พี่น้องชุมชน ประชาชนชาวขอนแก่นที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม และร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น ท้ายสุดนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมสร้างสีสีนความสดใสให้กลับมามีชีวิตชีวาที่ขอนแก่น สร้างความประทับใจที่เป็นไฮไลท์แห่งความทรงจำ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566 “สาดซิ่ง สาดศิลป์”

แสดงความคิดเห็น