เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 โดยมี รองปลัดเทศบาล (นางอารีย์ สุรารักษ์ , นายภาษิต ชนะบุญ) , นางธัญวรัตน์ สานนท์ ผอ.ส่วนการโยธา , นายศรัณย์ เปานาเรียง ผอ.การส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น , ตัวแทนสาธารสุขจังหวัดขอนแก่น , สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น , หัวหน้าฝ่ายและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย โดยในวันนี้เป็นการประชุมติดตามงานด้านการรักษาความสงบ ความปลอดภัย , การตรวจและควบคุมการดื่มและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย , การจัดการจราจรและที่จอดรถ พร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแก่แต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ งานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 “สาดซิ่ง สาดศิลป์” จะมีการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566 แบ่งการจัดงานเป็น 2 พื้นที่ คือ 1. พื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2566 2. พื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2566 พิธีเปิดงานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 พร้อมการแสดงของศิลปิน ท็อป นรากร ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร , ฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะดอกฝ้าย เวียงวิเศษ ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร ดอกฝ้าย เวียงวิเศษ / /คณะวีระพล สืบศิลป์ / คณะ เพชรดารา - การประกวด COVER DANCE ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2566 ที่บึงแก่นนคร - วันที่ 9 เมษายน 2566 ฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะ บุญเลิศ วิเศษศิลป์ ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ ริมบึงแก่นนคร - วันที่ 10 เมษายน 2566 พิธีอัญเชิญพระศรีสัตาคนหุต (พระพุทธพระลับ) จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง ไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง , ฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะวีระพล สืบศิลป์ ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนครและการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร - วันที่ 11 เมษายน 2566 การประกวดตบประทาย ณ วัดธาตุพระอารามหลวง /ฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะ เพชรดารา ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร และ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ ริมบึงแก่นนคร - วันที่ 12 เมษายน 2566 การประกวดธิดาดอกคูนเสียงแคน ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร , กิจกรรมรำวงย้อนยุค ณ เวทีด้านหน้าอาคารป้องกันฯ , กิจกรรมเกาะวัฒนธรรม ณ ศาลหลักเมือง และ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร - วันที่ 13 เมษายน 2566 พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์/พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ศาลหลักเมือง , พิธีสรงน้ำเจดีย์พระธาตุนครเดิม / พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ / พิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ ณ วัดธาตุพระอารามหลวง ,ขบวนอัญเชิญพระพุทธพระลับ / ขบวนแห่สงกรานต์ จากวัดธาตุพระอารามหลวง ไปยัง ศาลหลักเมือง , กิจกรรมรำวงย้อนยุค ณ เวทีด้านหน้าอาคารป้องกันฯ , กิจกรรมเกาะวัฒนธรรม-ไหว้พระขอพรพระพุทธรูป ณ ศาลหลักเมือง , พิธีเปิดถนนข้าวเหนียว “สาดซิ่ง สาดศิลป์” / กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลล์ Return / การแสดงคอนเสิร์ตของ เบิ้ล ปทุมราช -การแสดงของเยาวชนคนกล้าขอนแก่น นักร้องดีเจคับคั่งที่เวทีถนนข้าวเหนียว และ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร - วันที่ 14 เมษายน 2566 กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน ณ ศาลหลักเมือง , กิจกรรมรำวงย้อนยุค ณ เวทีด้านหน้าอาคารป้องกันฯ , กิจกรรมเกาะวัฒนธรรม-ไหว้พระขอพรพระพุทธรูป ณ ศาลหลักเมือง , ถนนข้าวเหนียว “สาดซิ่ง สาดศิลป์” / กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลล์ Return / การแสดงคอนเสิร์ตของ ไอซ์ ศรัณยู - การแสดงของเยาวชนคนกล้าขอนแก่น นักร้องดีเจคับคั่งที่เวทีถนนข้าวเหนียว และ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร - วันที่ 15 เมษายน 2566 กิจกรรมโฮมบุญโฮมญาติ ณ วัดธาตุพระอารามหลวง , กิจกรรมรำวงย้อนยุค ณ เวทีด้านหน้าอาคารป้องกันฯ , กิจกรรมเกาะวัฒนธรรม-ไหว้พระขอพรพระพุทธรูป ณ ศาลหลักเมือง , ถนนข้าวเหนียว “สาดซิ่ง สาดศิลป์” / กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลล์ Return / การแสดงคอนเสิร์ตของ วงมีน -การแสดงของเยาวชนคนกล้าขอนแก่น นักร้องดีเจคับคั่งที่เวทีถนนข้าวเหนียว และ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร สำหรับความคืบหน้า เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

แสดงความคิดเห็น