เทศบาลนครขอนแก่นหารือร่วมกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น เรื่องการจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หารือร่วมกับ นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น (CEA ขอนแก่น) พร้อมคณะ เรื่องการจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 ( Isan Creative Festival 2023) โดยมี นายณัฐกร ศรีนวกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี, นายรัชตะ รัชตะวินิจ สมาชิกสภาเทศบาล, นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นางธัญวรัตน์ สานนท์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ร่วมหารือในครั้งนี้ ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) สสส. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 ( Isan Creative Festival 2023) ภายใต้ธีม "เติมเต็มให้ถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง" หรือ"Regional (enlight) sation" ระหว่าง วันที่ 1 -9 เมษายน 2566 ณ ย่านศรีจันทร์ และ TCDC ขอนแก่น เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงาน ระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็ม ไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี โดยเทศกาลฯ นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงาน ที่เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่มที่โดดเด่นของภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2. อุตสาหกรรมอาหาร 3. อุตสาหกรรมจักสานและงานฝีมือ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จาก สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี โครงการ center point เดิม เพื่อค้นหาศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และกำหนดงานเปิดในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 17.30 -20.00 น. นี้

แสดงความคิดเห็น