เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ (VCS)

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีนายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนมกราคม 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชบพิธชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาไทย โดยมีการชี้แจงข้อราชการสำคัญของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และมีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ต่อไป

แสดงความคิดเห็น