เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน สำหรับการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 ในครั้งนี้ ได้ติดตามแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 และสรุผลการดำเนินกิจกรรมไมซ์ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 และได้พิจารณาคณะทำงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Destination Marketing) และทบทวนสถานะระดับความพร้อมเพื่อยกระดับการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น