เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมการจัดเวทีสาธารณะแสดงความคิดเห็นโครงการเวทีภาคประชาชนเรื่องการบูรณะวัดเสาเดียว

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัด “เวทีสาธารณะแสดงความคิดเห็นโครงการเวทีภาคประชาชนเรื่องการบูรณะวัดเสาเดียว” โดยมี นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล , นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ ,นางธัญวรัตน์ สานนท์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ,นายสังวาลย์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน ,หัวหน้าส่วนงานเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย สำหรับวัดเสาเดียวและสวนมิตรภาพไทยเวียดนาม สร้างและจำลองแบบมาจากวัดเสาเดียว กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ของการเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น (จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย) กับเทศบาลเมืองด่งเฮ้ย (จังหวัดกว๋างบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ซึ่งมีการดำเนินการก่อสร้างโดยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 โดยบริเวณภายในวัดเสาเดียวยังได้ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ร้อยมือพันตา ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองฮานอย ทั้งนี้ อานิสงส์ที่ได้จากการบูชาเชื่อว่าจะได้รับความมั่นคงในชีวิตเสริมปัญญาบารมีสร้างความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์และความมั่งมีศรีสุขของครอบครัว ทั้งนี้ วัดเสาเดียว เป็นหนึ่งใน City Tour ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง รอบบึงแก่นนคร ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนชาวขอนแก่น ร่วมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการบูรณะวัดเสาเดียว ในวันขันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร

แสดงความคิดเห็น