นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง การป้องกันและแก้ปัญหาไฟฟ้ารั่วในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาไฟฟ้ารั่วในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่มีข่าวการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ทางเทศบาลนครขอนแก่นไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้สำนักช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ โดยแบ่งพื้นที่ตรวจสอบเป็น 3 พื้นที่ ตามความเร่งด่วน ได้แก่ 1.พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม 16 จุด( ซอยสวัสดีและถนนมิตรภาพด้านทิศเหนือ,ซอยตะวันใหม่-หมู่บ้านพิมานสิน,สี่แยก รพ.กรุงเทพ-ถนนศรีจันทร์บริเวณชุมชนศรีฐาน,ถนนมิตรภาพบริเวณอุโมงค์และสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์,ถนนบ้านกอก,ถนนบ้านกอกตัดทางรถไฟ,ซอยเมตตา,ถนนบ้านตูม,ซอยพัทยา,ซอยฉิมพลี,ซอยน้ำทิพย์,ชุมชนเทพารักษ์4,ซอยราษฎร์คะนึง9,ปากซอยราษฎคนึง11,ถนนกัลปพฤกษ์ ตลาด 62 box และ ถนนประชาสโมสรหลังมหาวิทยาลัยราชมงคล 2. พื้นที่รอบสถานศึกษาทั้งหมด ทั้งสังกัดเทศบาลและต่างสังกัด 3.ถนนสาธารณทั่วไปที่มีเสาไฟฟ้าของเทศบาลตั้งอยู่ ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่นี้ได้มีการตรวจสอบและแก้ไข นอกจากนี้คณะทำงานของเทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานการตรวจสอบและแก้ไขต่อนายกเทศบาลนครขอนแก่น และผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใด เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป และเทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หากท่านใดประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อดังนี้ - ปัญหาไฟฟ้ารั่ว น้ำท่วม ติดต่อสำนักช่าง 043-221578 - เหตุป้ายโฆษณาล้ม/ เหตุต้นไม้ล้ม ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 043 221184 หรือ 199 - เหตุบ้านเรือนพังเสียหาย ติดต่อสำนักสวัสดิการสังคม 043-271210 - ปัญหาการจัดการขยะ ติดต่อสำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043-223880 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261 - กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย ติดต่อสำนักสาธารณสุขฯ 043-223880 ฉุกเฉิน 1669 (รพ.ศูนย์ขอนแก่น ,รพ.ศรีนครินทร์)

แสดงความคิดเห็น