เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกิจกรรม FLAG OF NATION วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ เพื่อส่งต่อกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยแข่งขันโอลิมปิก โตเกียวเกมส์ 2020

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ตัวแทนเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม FLAG OF NATION วิ่งธงชาติไทย..รวมใจสู่ชัยชนะ เพื่อส่งต่อกำลังใจไปถึงนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะเข้าแข่งขันโอลิมปิก โตเกียว เกมส์ 2020 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานถือธงชาติไทย พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมวิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ สืบเนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม "วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ" ในวันที่ 28 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการวิ่งระยะไกล ผ่าน 35 จังหวัด ทั่วภูมิภาค รวมระยะทาง 4,606 กิโลเมตร โดยคัดเลือกประชาชน ศิลปิน ดารา คณะผู้บริหาร จากหน่วยงานราชการ และเอกชน และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการวิ่งส่งต่อธงชาติไทย คนละ 1 กิโลเมตร จำนวน 4,568 คน ตลอดจนประชาชนสามารถร่วมส่งกำลังใจตลอดเส้นทางการวิ่งในแต่ละจังหวัด จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับที่ 27 โดยขบวนวิ่งธงชาติไทย จะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดในวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 โดยอำเภอเมืองขอนแก่น เริ่มจากจุดปล่อยตัวและเส้นชัย ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น กิโลเมตรที่ 1 - ถนนหน้าเมือง , กิโลเมตรที่ 2 - ถนนหน้าเมือง , กิโลเมตรที่ 3 – ห้างแฟรี่พลาช่า , และกิโลเมตรที่ 4 – โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

แสดงความคิดเห็น