เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 18/2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยนางนิภาธร พงศาปาน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ร่วมประชุม “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 18 /2564” โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ปลัดจังหวัดขอนแก่น, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มีการประชุมหารือเรื่องความก้าวหน้าในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น , รายงานสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ,พิจารณามาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น และพิจารณาผ่อนปรนการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อแก้ไขการขาดแคลนโลหิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เทศบาลฯจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป และเทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น