ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ในการระบายน้ำท่วม

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 ณ บริเวณหน้าปั้ม ปตท.(ขาออกทางไปอุดรธานี เยื้องบริษัทไทยประกันชีวิต) ถนนมิตรภาพ นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ นางมันฑิกา ไชยพรหม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ป้องกันในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ในการระบายน้ำ เพื่อเฝ้าระวังภัยน้ำท่วม , ลดระดับน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอย่างทันท่วงที ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล รณรงค์สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตัน กีดขวางทางน้ำไหล และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ หากท่านใดประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อดังนี้ – ปัญหาน้ำท่วม เหตุต้นไม้ล้ม ติดต่อฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 043 221184 หรือ 199 – เหตุป้ายโฆษณาล้ม/ ติดต่อสำนักการช่าง 043-221578 – เหตุบ้านเรือนพังเสียหาย ติดต่อสำนักสวัสดิการสังคม 043-271210 – ปัญหาการจัดการขยะ ติดต่อสำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043-424550 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261 – กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย ติดต่อสำนักการสาธารณสุขฯ 043-424550 ฉุกเฉิน 1669 (รพ.ศูนย์ขอนแก่น ,รพ.ศรีนครินทร์)

แสดงความคิดเห็น