เทศบาลนครขอนแก่นรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากวัดป่ามิ่งเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. ณ วัดป่ามิ่งเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะพนักงานเทศบาล โดยมี นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล เป็นตัวแทนของเทศบาลนครขอนแก่น รับเครื่องอุปโภค บริโภค จากวัดป่ามิ่งเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย พระปลัดธนาชัย ธีรญาโณ ประธานที่พักสงฆ์ ผู้รักษาการเจ้าอาวาส เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ตกงาน ผู้มีรายได้น้อย ต่อไป

แสดงความคิดเห็น