ข่าวล่าสุด

 • 27 เม.ย. 2560 0 Comments
  ประชุมคณะทำงาน เตรียมต้อนรับนายกเทศมนตรีนครหนานหนิ

  วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการช่าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

  อ่านทั้งหมด
 • 26 เม.ย. 2560 0 Comments
  ผู้แทนนายกฯ ให้สัมภาษณ์ ด้านการพัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณ

  ผู้แทนนายกนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ ด้านการพัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 256

  อ่านทั้งหมด
 • 26 เม.ย. 2560 0 Comments
  นายกฯร่วมพิจารณาโครงการของกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอ

  นายกฯร่วมพิจารณาโครงการของกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น : วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสบาย 3 แยกซ้าย ชุมชนโนนทัน 7
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย
สอบราคา ราคากลาง

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น
 • img
  สมาคมไทสร้างสรรค์

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  เส้นทางรถสองแถวขอนแก่น
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน