ข่าวล่าสุด

  • 28 มิ.ย. 2560 0 Comments
    ประชุมพิจารณาครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2561

    วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายเรืองชัย ต

    อ่านทั้งหมด
  • 27 มิ.ย. 2560 0 Comments
    ประชุมจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม สำนักการ

    วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายเรืองชัย

    อ่านทั้งหมด
  • 27 มิ.ย. 2560 0 Comments
    นายกนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์รายการ ทีวีชุมชน ช่อง Th

    วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

    อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดพล
สอบราคา

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

  • img
    สถาบันพระปกเกล้า
  • img
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • img
    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • img
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • img
    กรมทรัพยากรธรณี
  • img
    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น
  • img
    สมาคมไทสร้างสรรค์

ระบบฐานข้อมูล

  • img
    รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
  • img
    ระบบร้องทุกข์
  • img
    ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
  • img
    KPI เทศบาลนครขอนแก่น
  • img
    ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
  • img
    ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
  • img
    ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
  • img
    ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
  • img
    ระบบเอกสารประกอบการประชุม
  • img
    ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
  • img
    ระบบบุคลากร
  • img
    ระบบพัฒนาบุคลากร
  • img
    ระบบวันลา
  • img
    ระบบบริการภาพชุมชน
  • img
    ระบบติดตามฏีกา
  • img
    ระบบติดตามฏีกา 2
  • img
    ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  • img
    ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
  • img
    เช็คเมลล์ภายใน