ข่าวล่าสุด

 • 18 ม.ค. 2560 0 Comments
  ปลัดเทศบาลฯ ร่วมงานแถลงข่าวงานไหมนานาชาติ 2559

  ปลัดเทศบาลฯ ร่วมงานแถลงข่าวงานไหมนานาชาติ 2559 เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.30 น.

  อ่านทั้งหมด
 • 17 ม.ค. 2560 0 Comments
  นายกทน.ขก.รับมอบถุงยังชีพ100 ถุงจากมูลนิธิศรีแก้วอ

  นายกทน.ขก.รับมอบถุงยังชีพ100 ถุงจากมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ช่วยใต้ วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เว

  อ่านทั้งหมด
 • 17 ม.ค. 2560 0 Comments
  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดินหารือนายกฯ จัดกิจกรรมรวมใจปลู

  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดินหารือนายกฯ จัดกิจกรรมรวมใจปลูกป่าฯ : วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.3

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด ซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกันนกเข้าไปในตลาดสดเทศบาล 1
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/5 ชุมชนโนนทัน 1
สอบราคา ราคากลาง

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น
 • img
  สมาคมไทสร้างสรรค์

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  เตรียมตัวมาเทศบาล
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  เส้นทางรถสองแถวขอนแก่น
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน