ทำไมโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่นถึงมีโครงการเยอะแยะไปหมด

รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่นมีโครงการเยอะแยะไปหมดทั้งของโรงเรียนและของหน่วยงานต่างๆเด็กไม่ค่อยได้เรียนหนังสือมีแต่กิจกรรม ครูมีแต่ไปประชุม ท่านนายกช่วยลดกิจกรรมต่างๆด้วย ให้ครูหันมาสอนหนังสือเด็กอย่างจริงจังบ้าง อย่างน้อยเด็กจะได้อ่านออกเขียนได้บ้าง

โดย: ผู้ปกครอง เมื่อ : 12 มิถุนายน 2553 เวลา 21:27:44

ความคิดเห็นที่ 1
เทศบาลและโรงเรียนต่างๆ ได้จัดทำโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาลและโรงเรียน บางกิจกรรมมีความจำเป็นต้องให้ครูและนักเรียนเข้าร่วม การที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการถือว่าเป็ฯการจัดกระบวนการเรียนรู้ หนึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาและซึมซับ ความรู้ได้เองถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเอง ปัจจุบันนี้เทศบาลได้รับทราบและตระหนักในปัญหานี้อยู่เช่นกัน ขณะนี้นายกเทศมนตรีได้ให้สำรวจความเห็นกับผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงว่ากิจกรรมใดบ้างที่ไม่ควรนำครูและนักเรียนออกนอกโรงเรียน เมื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลได้แล้วจะจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ขอบคุณที่ท่านได้สะท้อนปัญหาให้เทศบาลทราบ

โดย: สำนักการศึกษา เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 12:13:33


แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด
รูปภาพ (ไม่เกิน 100k)
ชื่อ

** ทุกๆคำถามจะต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ก่อน