ข่าวล่าสุด

 • 24 เม.ย. 2561 0 Comments
  ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาพื้นที่ บขส 1เพื่อส่งเสร

  ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาพื้นที่ บขส 1 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.

  อ่านทั้งหมด
 • 24 เม.ย. 2561 0 Comments
  เทศบาลนครขอนแก่น จัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑

  เทศบาลนครขอนแก่น จัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ ๒๔ เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนด เป็น “วันเท

  อ่านทั้งหมด
 • 23 เม.ย. 2561 0 Comments
  ประชุมติดตามต่อยอดโครงการสู่ Smart City

  วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายก

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องเสียง(ชุดใหญ่) เวทีกลางถนนข้าวเหนียว
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าไฟ แสง สี เวทีกลางถนนข้าวเหนียว
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าจอ LED เวทีกลางถนนข้าวเหนียว จำนวน 2 ชุด
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเวที เวทีกลางถนนข้าวเหนียว
ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน