สอบเปลี่ยนสายงาน

รายละเอียด
จะมีการเปิดสอบเปลี่ยนสายงานนักวิชาการเงินและบัญชีใหมค่ะ

โดย: จพง.การเงินและบัญชี เมื่อ : 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 15:24:41

ความคิดเห็นที่ 1
เรียน จพง.การเงินและบัญชี
เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อสอบเปลี่ยนสายงานไปแล้วในระหว่าง
วันที่ 29 มิถุนายน2552-15 กรกฏาคม 2552 ไปแล้วตามประกาศนี้ http://www.kkmuni.go.th/job/6-52/job-06-52.pdf
ดังนั้น หากมีการสอบในครั้งต่อไปรบกวนท่านติดตามใน
เว็บไซต์ของเทศบาล หรือเว็บไซต์ของจังหวัดนะคะ
ขอแสดงความนับถือ

โดย: admin เมื่อ : 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 11:19:41


แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด
รูปภาพ (ไม่เกิน 100k)
ชื่อ

** ทุกๆคำถามจะต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ก่อน