การสร้างอาคารชิดเขต

รายละเอียด
อยากถามดังนี้ครับ
1.การสร้างอาคารชิดเขต หมายความว่าต้องชิดเขตแดนหรือห่างจากเนวเขต เท่าไร ขอคำอธิบายด้วยครับ
2.ขอทราบ พ.ร..บ.หรือระเบียบการก่อสร้างอาคารหรือบ้านเรือน ทุกฉบับครับ

โดย: ผู้อยากรู้ เมื่อ : 17 มิถุนายน 2551 เวลา 14:29:25

ความคิดเห็นที่ 1
ตอบ ผู้อยากรู้
1. การก่อสร้างอาคารชิดเขต หมายถึงการก่อสร้างที่ชิดเขตที่ดินเลย ซึ่งต้องทำเป็นผนังทึบเท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินแปลงชิดเขตด้วย
2. พรบ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ Web ของกรมโยธาธิการและผังเมือง WWW.dpt.go.th

โดย: ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 0-4322-1578 เมื่อ : 26 มิถุนายน 2551 เวลา 10:01:33

ความคิดเห็นที่ 2
ขอขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่าง...และขอถามต่ออีกว่า
1.หากสร้างหากจากเขต 0.5-1.0 ม.ก็ไม่ถือว่าชิดเขตและไม่ต้องทำเป็นผนังทึบใช่ใหมครับ
2.ถ้าเป็นทาวเฮ้าห้องหัวมุมมีผนังติดกัน1ด้านและอีกด้านเป็นรั่ว อีก2ด้านเป็นถนน หากต้องการรื้อห้องหัวมุมเพื่อก่อสร้างใหม่(มันเก่าและโทรมมากๆ)จะสามารถทำได้หรือไม่ครับ
-----ขอบคุณครับที่ให้คำตอบ

โดย: ผู้อยากรู้ เมื่อ : 20 กรกฎาคม 2551 เวลา 05:31:54

ความคิดเห็นที่ 3

ตอบ ผู้อยากรู้
- การก่อสร้างอาคารชิดเขต หมายถึงการก่อสร้างที่ชิดเขตที่ดินเลย ซึ่งต้องทำเป็นผนังทึบเท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินแปลงชิดเขตด้วย
2. พรบ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ Web ของกรมโยธาธิการและผังเมือง WWW.dpt.go.th

โดย: ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 0-4322-1578 เมื่อ : 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 15:31:16

ความคิดเห็นที่ 4
หากได้มีการอนุญาติให้ทำการก่อสร้างชิดเขตได้แล้ว เวลาต่อมา ได้ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ให้อนุญาติ หากตกลงกันไม่ได้ จะร้องขอต่อศาลบังคับให้ลื้อถอนอาคารนั้นได้หรือไม่ค๊ะ หรือมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร กรุณาให้คำแนะนำด้วยค่ะ

โดย: เพลินพิศ ลิกิติกุล เมื่อ : 5 เมษายน 2553 เวลา 13:27:20

ความคิดเห็นที่ 5
การก่อสร้างอาคารใกล้แนวเขตที่ดินบุคคลอื่น ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตรและต้องเป็นผนังทึบ
การก่อสร้างใกล้แนวเขตที่ดินบุคคลอื่นน้อยกว่า 0.50 เมตร ถือว่าเป็นการก่อสร้างชิดแนวเขตที่ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง ซึ่งต้องเป็นผนังทึบและมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร
การเซ็นต์ยินยอมให้ชิดเขตที่ดิน จะทำขึ้น 2 ฉบับ และมีผลทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายที่ก่อสร้างก่อน และฝ่ายที่ก่อสร้างทีหลังก็สามารถชิดเขตได้เลยไม่ต้องเซ็นต์เอกสารอีก (แต่ต้องแสดงคู่ฉบับในการขออนุญาต) และจะมีผลผูกพันกันไปตลอดแม้ว่าที่ดินแปลงนั้นจะถูกเปลี่ยนมือจากการซื้อขาย ให้ โอน ฯลฯ
การก่อสร้างอาคารใกล้แนวเขตที่ดินบุคคลอื่นและมีหน้าต่าง ประตู ระเบียง ช่องแสง ต้องห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร แต่ถ้าอาคารนั้นสูงเกิน 9 เมตร ต้องห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

โดย: ผู้รู้ เมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15:44:01

ความคิดเห็นที่ 6
จากความคิดเห็นข้อที่5 ที่ว่าต่อไปสามารถปลูกชิดเขตได้เลยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนมือ มีระยะเวลาหรือเปล่าค่ะว่าเราจะต้องก่อสร้างภายในกี่ปี และถ้าเราเซ็นชิดเขตให้แล้ว ระหว่างทำการก่อสร้างทำผิดแบบหรือชิดเขตมากกว่าที่ยินยอม(กรณีตกลงให้เว้น.10ม. เราสามารถที่จะร้องเรียนต่อเทศบาลได้อีกหรือไม่

โดย: โสพิตร จั่นจีน เมื่อ : 18 มกราคม 2554 เวลา 14:54:50

ความคิดเห็นที่ 7
กรณีอาคารที่รื้อถอนแล้วสร้างขึ้นมาใหม่(เป็นอาคารที่ติดต่อกับที่ดินของบุคคลอื่น)จำเป็นต้องขออนุญาตหรือไม่ถ้าไม่ขอจะมีความผิดอย่างไร และจำเป็นต้องเว้นระยะห่างจากที่ดินของบุคคลอื่น.50ม. หรือไม่

โดย: โชติกา เมื่อ : 18 มกราคม 2554 เวลา 14:57:23

ความคิดเห็นที่ 8
การก่อสร้างอาคารห่างจากแนวเขตที่ไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ข้างเคียงระยะ 0.50 เมตรวัดระยะห่างจากตัวผนังหรือชายคาคะ

โดย: ผู้อยากรู้ เมื่อ : 26 ตุลาคม 2554 เวลา 20:46:59

ความคิดเห็นที่ 9
การก่อสร้างอาคารห่างจากแนวเขตตั้งแต่ 0.50 เมตรและไม่ทำรางน้ำ แต่น้ำฝนไหลลงไปเขตบ้านข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนได้แจ้งให้เจ้าของบ้านรับทราบแต่ยังเพิกเฉย จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร

โดย: ผู้เดือดร้อน เมื่อ : 26 ตุลาคม 2554 เวลา 21:01:24

ความคิดเห็นที่ 10
โครงการบ้านจัดสรรได้ก่อสร้างรั้วไว้เดิมเป็นผนังคอนกรีตสูง 1.20 ม. เจ้าของบ้านได้เสริมตกแต่งรั้วไม้ระแนงจากรั้วคอนกรีต 0.70 ม.เพื่อความปลอดภัยและปิดบังสิ่งไม่น่าดูจากบ้านข้างเคียงการเสริมรั้วดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากบ้านข้างเคียงหรือไม่

โดย: ผู้อยากรู้ เมื่อ : 26 ตุลาคม 2554 เวลา 21:25:28

ความคิดเห็นที่ 11
ข้างบ้านได้ทำการก่อสร้างตึกทำเป็นหอพักขนาด 4 ชั้น ความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร โดยมีระเบียง ช่องแสง หันมาทางบ้านผม และห่างจากแนวเขตที่ดินของผมไม่ถึง 3 เมตร และได้ทำหลังคาชั้น 4 ยื่นออกมาจากแนวระเบียงอีก 1 เมตร ขอถามว่าผิด พ.ร.บ ควบคุมอาคารหรือไม่ครับ

โดย: นิรันดร เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 07:10:30

ความคิดเห็นที่ 12
1.ระยะ0.5 เมตรที่หมายถึงระยะห่างนั้น วัดจากกึ่งกลางกำแพง ถึง กึ่งกลางอีกกำแพง หรือว่าวัดจากขอบของสิ่งปลูกสร้างตามที่เห็นและสามารถวัดได้
2.ถ้าหากว่าอาคารสูงที่เราเซ็นยินยอมให้สร้างชิดเขตได้ แต่มาบังสัญญาณจานดาวเทียมที่เรามีอยู่ก่อนจนทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้เลยแม้แต่ช่องเดียว อย่างนี้ ตามกฎหมายเขาต้องรับผิดชอบให้เราหรือเปล่าคะ

โดย: เดือดร้อน เมื่อ : 15 กันยายน 2555 เวลา 18:28:46

ความคิดเห็นที่ 13
เขาสร้างบ้านหลังคาติดรั่วเราเลยจะทำอย่างไหรดีเขามีเงินมากสามารถซื้อได้ทุกอย่าง

โดย: ดารณี พิชัยเสน เมื่อ : 8 ตุลาคม 2555 เวลา 18:55:10


แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด
รูปภาพ (ไม่เกิน 100k)
ชื่อ

** ทุกๆคำถามจะต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ก่อน