เบิกจ่ายเงิน อปพร.

รายละเอียด
ตามที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้หารือเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ อปพร. เมื่อปี 2548 จนได้ข้อสรุปแล้วนั้น ปัจจุบันนี้ กระผม..ซึ่งดูแลด้านกิจกรรม อปพร. มีปัญหาด้านการจ่ายเงินซึ่งเป็นคำตอบจากส่วน..(ที่ใคร ๆ ก็รู้) บอกว่า..ไม่มีในระเบียบ หรือ ขัดกับระเบียบ ทำให้ไม่สามารถเบิกจาสยได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ความกระจ่าง และเป็นแนวทาง กระผมจึงขอสอบถามดังนี้
1. การเบิกจ่ายเงิน ให้กับ อปพร. มีวิธีขั้นตอนอย่างไร
2.ใช้ระเบียบอ้างอิง เรื่องใด
3.การเบิกจ่ายเงิน มีระยะเวลาการรอคอยหรือไม่ (เกรงว่าจะต้องรอกันนาน จนเกือบหมดปีงบประมาณ)
ขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้ง ครับ

โดย: จพง.ป้องกันฯ (มือใหม่) เมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09:50:37

ความคิดเห็นที่ 1
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:01:14

ความคิดเห็นที่ 2
ภาพที่ 1/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:41:59

ความคิดเห็นที่ 3
ภาพที่ 2/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:42:53

ความคิดเห็นที่ 4
ภาพที่ 3/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:43:24

ความคิดเห็นที่ 5
ภาพที่ 4/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:43:59

ความคิดเห็นที่ 6
ภาพที่ 5/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:44:27

ความคิดเห็นที่ 7
ภาพที่ 6/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:45:59

ความคิดเห็นที่ 8
ภาพที่ 7/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:46:33

ความคิดเห็นที่ 9
ภาพที่ 8/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:47:29

ความคิดเห็นที่ 10
ภาพที่ 9/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:48:10

ความคิดเห็นที่ 11
ภาพที่ 10/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:48:39

ความคิดเห็นที่ 12
ภาพที่ 11/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:49:40

ความคิดเห็นที่ 13
ภาพที่ 12/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:50:21

ความคิดเห็นที่ 14
ภาพที่ 13/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:50:55

ความคิดเห็นที่ 15
ภาพที่ 14/14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-221184

โดย: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:51:22

ความคิดเห็นที่ 16
กรณีที่อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรโรงเรียนจะเบิกได้อย่างไร

โดย: นางประเสริฐศรี ดวงศิริ เมื่อ : 6 มกราคม 2552 เวลา 10:00:09

ความคิดเห็นที่ 17
กรณีที่ อปพร.ทำผิดเอง หรือไม่ทำหน้าที่ๆ ควรทำจะดำเนินการอย่างไร เช่น ปล่อยให้มีการตั้งวงเหล้าภายในบึงแก่นนครทุกวัน หรือปล่อยให้มีบุคคลแอบตกปลาบริเวณหน้าเจ้าแม่กวนอิมทุกเย็น จะทำอย่างไร คงไม่เงียบไปเฉยๆหรอกนะ

โดย: 555 เมื่อ : 12 มกราคม 2552 เวลา 10:27:53

ความคิดเห็นที่ 18
ระเบียบการตัดชุด อปพร.มีหรือไม่

โดย: อปพร เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:02:48

ความคิดเห็นที่ 19
หน้าจะมีค่าตอบแทนให้กับ อปพร ด้วย นะหน้าที่หนักพอควร ถึงแม้จะเป็นอาสา แต่ปากท้องก็สำคัญ อปพร ก็จะมีกำลังใจมากขึ้นครับ

โดย: นภัทร เมื่อ : 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 15:43:18

ความคิดเห็นที่ 20
อปพรฬทำไมไม่ได้เงินเดือน แต่ อสม ได้เงินเดือน อปพรฬทำงาน24ชั่งโม
อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน จราจร งูเข้าบ้าน ตายเก็บ เจ็บส่ง อสม ทำไรบ้าง ว่างๆหากเห็นใจกันจริงๆ ช่วยลงมาดูการทำงานของเราด้วย ว่าแตกต่างกันมากแค่ไหน

โดย: อาทิตย์ ยาวุฒิ เมื่อ : 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:15:18

ความคิดเห็นที่ 21
อยากขอสอบถามในฐานะที่ท่านทำงานด้านนี้มานาน ขอคำแนะนำสำหรับ อบต. เล็ก ๆ ที่กำลังจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ อย่างเป็นทางการและดำเนินการในด้านนี้ค่ะ
เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งให้บริการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานของหมู่บ้าน งานบุญ งานเทศกาล ต่าง ๆ (ไม่ใช่งานที่ อบต. ) จัด
แต่มีเรื่องร้องขอจากชาวบ้านมายังศูนย์ แล้วศูนย์มีคำสั้งแต่งตั้ง อปพร.ไปปฏิบัติงาน จะสามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือเปล่าค่ะ

โดย: คนไม่รู้ เมื่อ : 4 มิถุนายน 2552 เวลา 15:34:25

ความคิดเห็นที่ 22
ความคิดเห็นที่ 17
กรณีที่ อปพร.ทำผิดเอง หรือไม่ทำหน้าที่ๆ ควรทำจะดำเนินการอย่างไร เช่น ปล่อยให้มีการตั้งวงเหล้าภายในบึงแก่นนครทุกวัน หรือปล่อยให้มีบุคคลแอบตกปลาบริเวณหน้าเจ้าแม่กวนอิมทุกเย็น จะทำอย่างไร คงไม่เงียบไปเฉยๆหรอกนะ
+++กรณีนี้นะครับหากท่านพบเห็นแจ้ง191เลยครับอปพร.มีหน้าที่ทำใด้แค่ตักเตือนหรือไม่ก็ทำใด้แค่แจ้งให้ตำรวจมานำตัวผู้ทำผิดไปลงโทษนะครับส่วนที่ท่านเห็นอปพร.ที่ใช้ความรุนแรงหรือใช้อำนาจที่มีในทางมิชอบนั้นพวกเขาเหล่านั้นทำเกินหน้าที่ทั้งนั้นครับ

โดย: อปพร.ยะลา เมื่อ : 5 มิถุนายน 2552 เวลา 02:18:33

ความคิดเห็นที่ 23
อบต.จัด อปพร.อยู่เวรยามได้หรือใช้ระเบียบตัวไหนที่สั่งให้อปพร.อยู่เวรยามได้

โดย: น้องสัม(การเงินค่ะ) เมื่อ : 16 มิถุนายน 2552 เวลา 09:02:36

ความคิดเห็นที่ 24
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ อปพร. ที่อยู่เวรสามารถทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้ควรเบิกจ่ายในกรณีใด

โดย: รจรี แผ่นทอง เมื่อ : 22 มิถุนายน 2552 เวลา 09:55:35

ความคิดเห็นที่ 25
กรณีที่ อปพร. ออกปฏิบัติหน้าที่เกิน 12 ชม.ใช้ระเบียบตัวใหนในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

โดย: งานป้องกัน อบต.หนองกุลา เมื่อ : 4 สิงหาคม 2552 เวลา 14:46:31

ความคิดเห็นที่ 26
ที่อบต.หนองกุลาเสนอความคิดไปรู้ผลเลยหรือไม่

โดย: อบต. เมื่อ : 4 สิงหาคม 2552 เวลา 15:37:52

ความคิดเห็นที่ 27
เบิกจ่ายเงินช้า ที่ผมทำงานก็เป็น 2-3 เดือน เบี้ยเลี้ยง จะออกที

โดย: กุ๊ก เมื่อ : 28 สิงหาคม 2552 เวลา 10:15:33

ความคิดเห็นที่ 28
ขอบคุณมาครับ

โดย: รักชาติ เมื่อ : 15 กันยายน 2552 เวลา 10:18:04

ความคิดเห็นที่ 29
ค่าตอบแทนให้อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนายกฯสามารถเบิกได้ไม่เกิน 200 บาท ทำหน้าทีไม่เกิน 8 ชม. มีหนังสือสั่งการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดออกมาเมื่อวันที่ 18 พ.ย.52นี้เอง

โดย: เพื่อนร่วมอุดมการณ์ เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11:40:09

ความคิดเห็นที่ 30
เทศบาลจัดกิจกรรมสวนสนามเองในวันที่ 22 ได้หรือไม่ และสามารถเบิกค่าตอบแทนให้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนายก....ได้หรือไม่

โดย: ทำจริง เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 05:48:29

ความคิดเห็นที่ 31
ผมเห็น พนักงานอปพร.เอารถ และขนเอกสาร เสื้อผ้า หมวก ผ้าพันคอและอุปกรณ์ต่างๆของเสื้อแดง นปช. ไปตั้งขายโจ่งแจ้งแบบเป็นปฏิปักษืกับรัฐบาลขนาดนั้นแล้วจะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองจริงหรือ

โดย: คนไทย เมื่อ : 22 เมษายน 2553 เวลา 09:15:01

ความคิดเห็นที่ 32
ถ้า ให้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนายกฯ เช่นจัดการจราจรหน้าโรงเรียน เวลาเช้า(07.00-09.00 น. ) 2 ชั่วโมง และเย็น (15.30-17.30 น. ) 2 ชั่วโมง ในวันจันทร์-ศุกร์ สามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่ ถ้านายกฯสั่งให้เบิกจ่าย 100 บาท/คน/วัน

โดย: คนทำงาน ท้องถิ่น เมื่อ : 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 17:04:14

ความคิดเห็นที่ 33
ผอ.คลังให้เบิกค่าตอบแทนให้ อปพร.แต่ความเป็นจริงเขาเดินทางไปราชการรวมงานวันแม่ที่กรุงเทพฯ จะผิดไหมถ้าเราเบิกเป็นค่าตอบแทน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ จะได้ไหมคะ ผิดหรือเปล่า

โดย: สกลนคร เมื่อ : 24 สิงหาคม 2553 เวลา 16:05:02

ความคิดเห็นที่ 34
มีคำสั่ง อปพร.เดินทางไปราชการ แต่ ผอ.คลังให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ผิดไหมคะ เพราะเราเบิกหมวดค่าตอบแทน แล้วประเภทค่าตอบแทนอะไรละ เพราะงานหนูมีแต่ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

โดย: เจ้าพนักงานธุรการ สกลนคร เมื่อ : 24 สิงหาคม 2553 เวลา 16:13:43

ความคิดเห็นที่ 35
เราเห็นใจสมาชิก อปพร. การเดินทางต้องมีค่าใช้จ่าย ไม่ใช่ว่าอาสาสมัคร ก็ต้องกินต้องใช้เหมือนคนทั่วไป

โดย: คน อปพร. เมื่อ : 4 ตุลาคม 2553 เวลา 10:52:54

ความคิดเห็นที่ 36
ถ้า อปพร.ปฏิบัติงานไม่ถึง 8 ชั่วโมงสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ไหมครับ

โดย: คนอ่อนใจ เมื่อ : 24 มีนาคม 2554 เวลา 16:12:03

ความคิดเห็นที่ 37
ถ้ามีคำสั่งให้ อปพร. เดินทางไปราชการ กทม.นั้น ควรจะเบิกในหมวดค่าเดินทางฯ ระดับเทียบเท่า ซี 1 ตามระเบียบตัวใหม่นะคะ แต่ไม่สามารถเบิกเป็นค่าตอบแทน วันละ 200ได้ อ่านระเบียบดีๆ อีกทีนะคะ

โดย: ธัญญ่า เมื่อ : 4 เมษายน 2554 เวลา 14:14:23

ความคิดเห็นที่ 38
การมีทีมที่ดี ก็ต้องมีหัวหน้าศูนย์ที่ดีด้วย แล้วอะไรๆก็จะดีเอง เพราะเขาจะดูแล อปพร.ลูกทีมเสมอ

โดย: sopin เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 21:10:43

ความคิดเห็นที่ 39
อปพร.เดินทางไปราชการ สามารถเบิกเบี้ยงเลี้ยงในการเดินทางเท่ากับ ซี 1 ตามระเบียบตัวใหม่คือ 240 บาท ใช่หรือไม่

โดย: เมื่อ : 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 13:57:08

ความคิดเห็นที่ 40
ทำไม อปพร ไม่มีสิทธิ์เหมือน อสม

โดย: เมื่อ : 19 มีนาคม 2555 เวลา 14:01:50

ความคิดเห็นที่ 41
สมาชิก อปพร.ไปร่วมงานวัน อปพร.สามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการได้หรือไม่

โดย: นานา เมื่อ : 20 มีนาคม 2555 เวลา 16:00:50

ความคิดเห็นที่ 42
อปพร.มีคำสั่งให้ไปร่วมกิจกรรมในวัน อปพร.มีสิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการหรือไม่

โดย: นานา เมื่อ : 20 มีนาคม 2555 เวลา 16:04:26

ความคิดเห็นที่ 43
ตอนนี้ผมเบิกเงินค่าเดินทาง อปพร.ไปราชการตามคำสั่ง ผอ.ศูนย์ อปพร. 108 บาท ได้หรือไม่ ช่วยชี้แนะหน่อย

โดย: เมื่อ : 5 เมษายน 2555 เวลา 10:48:09

ความคิดเห็นที่ 44
ในการสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้
ก็ต่อเมื่อ อปท. หรือ อบต. ทำคำสั่งขึ้นมาแล้วให้ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. สั่งใช้สามารถเบิกได้ครับ
และเมือ อปพร. เดินทางเข้าร่วมสวนสนามสามารถเบิกเี้เบี้ยเลี้ยง
การเดินทางได้เท่ากับข้าราขการ ซี1 ครับชัดเจน
หมายเหตุ .. ในระเบียบบอกว่า อปพร. สามารถเบิกค่าบี้ยงเลี้ยงได้วันละไม่เกิน 200 บาท แต่ต้องร่วมเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า8 ชั่วโมง ชัดเจน

โดย: ทต.นาส่วง เมื่อ : 17 เมษายน 2555 เวลา 10:38:59

ความคิดเห็นที่ 45
มีปัญญาเมล์มาปรึกษากัน W_saksit28@ hotmail.com
ปูป้องกันฯ

โดย: ปู เมื่อ : 17 เมษายน 2555 เวลา 10:42:05

ความคิดเห็นที่ 46
ให้ อปพร. มาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ ทุกเดือน ได้หรือไม่และสามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่

โดย: เมื่อ : 25 เมษายน 2555 เวลา 13:48:06

ความคิดเห็นที่ 47
ผมป้องกันมื่อใหม่ครับ ได้ข้อคิดหลาย ๆ อย่างเยอะเลยนะครับ อปพร.ตัอชุดให้ได้มั๊ยครับ

โดย: เมื่อ : 30 เมษายน 2555 เวลา 23:16:34

ความคิดเห็นที่ 48
ตัดชุดใหม่ให้อปพร.ได้มั๊ยครับ

โดย: อาร์ทป้องกัน ฯ เมื่อ : 30 เมษายน 2555 เวลา 23:17:34

ความคิดเห็นที่ 49
ตามระเบียบแล้วสามารถตัดชุดให้ได้ ถ้าอปพร.ผู้นับอบรมหลักสูตรรุ่นจัดตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่า คณะบริหารจะอนุมัติงบประมาณให้หรือ เปล่าครับ

โดย: เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 11:31:26

ความคิดเห็นที่ 50
อยากได้ตัวอย่างแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

โดย: แป้น เมื่อ : 12 มิถุนายน 2555 เวลา 10:55:10

ความคิดเห็นที่ 51
ถ้าเบิกคชจ.เดินทางไปราชการและเทียบเท่าซี 1 อัตรา 108 บาท แต่ตอนนี้ข้าราชการซี่ 1 ก็เบิกในอัตรา 240/วันแล้วตามหนังสือสั่งการล่าสุด ไม่ใช้เหรอครับ (ถ้าอปพร.เดินทางไปราชการตามคำสั่งก็ต้องเบิก 240 บาท เช่นกันครับ ) หมายเหตุ ความคิดเห็นส่วนตัว

โดย: คนท้องถิ่น ปัตตานี เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 09:47:22

ความคิดเห็นที่ 52
ถ้าเบิกคชจ.เดินทางไปราชการและเทียบเท่าซี 1 อัตรา 108 บาท แต่ตอนนี้ข้าราชการซี่ 1 ก็เบิกในอัตรา 240/วันแล้วตามหนังสือสั่งการล่าสุด ไม่ใช้เหรอครับ (ถ้าอปพร.เดินทางไปราชการตามคำสั่งก็ต้องเบิก 240 บาท เช่นกันครับ ) หมายเหตุ ความคิดเห็นส่วนตัว

โดย: คนท้องถิ่น ปัตตานี เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 09:48:09

ความคิดเห็นที่ 53
อยากให้มีค่าตอบแทนให้ อปพร เป็นรายเดือนบ้างจะได้มีกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งยังช่วยให้ อปพรมีรายได้เลี้ยงชีพทั้งตนเองและครอบครัว

โดย: เมื่อ : 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 15:49:03


แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด
รูปภาพ (ไม่เกิน 100k)
ชื่อ

** ทุกๆคำถามจะต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ก่อน