ข่าวล่าสุด

 • 24 มี.ค. 2560 0 Comments
  ปัจฉิมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปัจฉิมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายธีระศักด

  อ่านทั้งหมด
 • 23 มี.ค. 2560 0 Comments
  นายกนครขอนแก่นประชุมคกก.การศึกษาออกแบบรถLRT และผลก

  นายกนครขอนแก่นประชุม คกก.การศึกษาออกแบบรถ LRT และผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2

  อ่านทั้งหมด
 • 22 มี.ค. 2560 0 Comments
  ชุมชนศรีฐาน 1–4 ยกมือสนับสนุน “สืบค้นเมืองเก่า บ้

  ชุมชนศรีฐาน 1–4 ยกมือสนับสนุน “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถึงท่าน้ำวัดกลาง
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวจราจรแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนชาตะผดุง
สอบราคา ราคากลาง

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น
 • img
  สมาคมไทสร้างสรรค์

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  เส้นทางรถสองแถวขอนแก่น
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน