ข่าวล่าสุด

 • 14 ธ.ค. 2560 0 Comments
  นายกฯ นำประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้

  วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

  อ่านทั้งหมด
 • 14 ธ.ค. 2560 0 Comments
  สัมภาษณ์“รายการมองอีสานผ่าน NBT”ขก.จัดงานใหญ่ส่งท้

  สัมภาษณ์“รายการมองอีสานผ่าน NBT”ขก.จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.

  อ่านทั้งหมด
 • 13 ธ.ค. 2560 0 Comments
  ทน.ขอนแก่น ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินป้องกันการบาดเ

  วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพ

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 10 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลของประชาชนที่เข้าร่วมงาน มหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ "สวนศิลป์ถิ่นอีสาน"
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาแรงงานเตรียมแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงแปลง กิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ภายใต้ชื่องาน "สวนศิลป์ถิ่นอีสาน"
ราคากลาง

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน