Black Ribbon

ติดต่อเรา

เขียนโดย Super User

ที่อยู่ :      

     (ชั่วคราว) ห้องประชุมพระยากุศราช อาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2               

     ตำบลในเมือง อำเภอเมือง                

     จังหวัดขอนแก่น               

     40000

 

โทรศัพท์ :  

     043-221667

แฟกซ์ :    

     043-224033

เว็บไซต์ :  

     http://122.154.129.219/kkmuni_web_plan 

 

หมายเหตุ :    สามารถติดต่อกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น ได้ในวัน เวลาราชการ

 

หมวด: