ข่าวล่าสุด

 • 22 มี.ค. 2560 0 Comments
  ชุมชนศรีฐาน 1–4 ยกมือสนับสนุน “สืบค้นเมืองเก่า บ้

  ชุมชนศรีฐาน 1–4 ยกมือสนับสนุน “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย

  อ่านทั้งหมด
 • 22 มี.ค. 2560 0 Comments
  นครขอนแก่นเตรียมเข้าร่วมการคัดเลือก ธรรมาภิบาลประเ

  นครขอนแก่นเตรียมเข้าร่วมการคัดเลือก ธรรมาภิบาล ประเภทโดดเด่น ประจำปี 60 วันพุธที่ 22 มี

  อ่านทั้งหมด
 • 22 มี.ค. 2560 0 Comments
  เทศบาลฯรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ปี

  เทศบาลฯรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ปี 2560 : วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถึงท่าน้ำวัดกลาง
สอบราคา ราคากลาง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวจราจรแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนชาตะผดุง
สอบราคา ราคากลาง

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น
 • img
  สมาคมไทสร้างสรรค์

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  เส้นทางรถสองแถวขอนแก่น
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน