ข่าวล่าสุด

 • 22 มิ.ย. 2561 2 Comments
  ทน.ขอนแก่นมอบโล่บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ช.ตลาดต้นตาล

  เทศบาลนครขอนแก่นมอบโล่บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ช.ตลาดต้นตาล 9 ครอบครัว วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 256

  อ่านทั้งหมด
 • 22 มิ.ย. 2561 0 Comments
  นายกนครขอนแก่นเต้นบาสโลปเปิดอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้

  นายกนครขอนแก่นเต้นบาสโลปเปิดอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ชุมชนตะวันใหม่ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.

  อ่านทั้งหมด
 • 22 มิ.ย. 2561 0 Comments
  อสม.นครขอนแก่น เขต 1,4 จัดเวทีเรียนรู้ร่วมกัน พัฒน

  วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น .ณ ศาลาชุมชนสามเหลี่ยม 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ น

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน IT จำนวน 4 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง จำนวน 480 ตัว
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน