ข่าวล่าสุด

 • 22 ก.ค. 2561 0 Comments
  ชุมชนหนองแวงตราชู 2 ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญเบิกบ้าน

  ชุมชนหนองแวงตราชู 2 ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญเบิกบ้าน ปี 61 : นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนาย

  อ่านทั้งหมด
 • 21 ก.ค. 2561 2 Comments
  ก.พาณิชย์โปรโมทให้ถนนคนเดินขอนแก่นเป็นตลาดต้องชม

  ก.พาณิชย์โปรโมทให้ถนนคนเดินขอนแก่นเป็นตลาดต้องชม : นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติและเป็นผู้

  อ่านทั้งหมด
 • 21 ก.ค. 2561 0 Comments
  “8 อ. ตามนาฬิกาชีวิต” ดูแลสุขภาพชุมชนหนองแวงตราชู

  “8 อ. ตามนาฬิกาชีวิต” ดูแลสุขภาพชุมชนหนองแวงตราชู 1 : วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 5 รายการ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 (จำนวน 5 ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถขุดตีนตะขาบแขนยาว ทะเบียน ตค 2476 (ชส. 30) จำนวน 1 คัน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ดินลูกรัง,หินคลุก)
ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน