ข่าวล่าสุด

 • 18 ก.พ. 2561 0 Comments
  นายกทน.ขอนแก่นเปิดการประชุมใหญ่ฯ กองทุนชุมชนเมืองห

  นายก ทน.ขอนแก่น เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60 กองทุนชุมชนเมืองหนองแวงตราชู 3 ปีที่ 16 “รักษา สนั

  อ่านทั้งหมด
 • 17 ก.พ. 2561 0 Comments
  นายกฯ เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ชุมชนหัวส

  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด“โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตแจ่มใส ร่างกายแข็ง

  อ่านทั้งหมด
 • 16 ก.พ. 2561 0 Comments
  ทน.ขอนแก่น ประชุมเตรียมรับมอบคูเมืองโบราณจากกรมศิล

  ทน.ขอนแก่น ประชุมเตรียมรับมอบคูเมืองโบราณ จากกรมศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒ

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 100,000 กก.
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย
ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน