ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556


นครขอนแก่นจัดระเบียบคนเร่ร่อน

วันที่ 20 กพ. 56 นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมกับ พันตำรวจโท ฑฤกร สอนวงษ์ รองผู้กำกับจราจร สภอ.เมืองขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่จราจรและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ออกตรวจผู้กระทำการเร่ร่อน ขอทานในที่สาธารณะ สะพานลอย และตลาดโต้รุ่งในเขตเทศบาลฯ ซึ่งเป็นการสร้างความเดือนร้อนให้แกประชาชน อีกทั้งยังเป็นการค้ามนุษย์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงดำเนินการจัดระเบียบตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 เพื่อมิให้สร้างความเดือดร้อน ลดการเกิดปัญหาทางสังคม อีกทั้งยังเป็นการควบคุมการขอทานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:45 น.
 

สันนิบาตจังหวัดขอนแก่น

สันนิบาตจังหวัดขอนแก่น วันที่ 1 กพ. 56 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายสุวัฒน์ อังสนันท์ ประธานสันนิบาตจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน การประชุมสันนิบาตจังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความรู้เรื่อง การเสริมการะบวนทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณของเทศบาล ซึ่งมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุม กว่า 150 คน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:00 น.
 

ประชุม อสม.ประจำเดือน

ประชุม อสม.ประจำเดือน วันที่ 6 กพ. 56 เวลา 09.00 น. นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน อสม.ในเขตเทศบาล พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ แก่ ชุมชนโนนชัย 1 โนนชัย 2 โนนชัย 3 ที่ชนะการประกวดบ้านสะอาด ครัวปลอดภัย ป้องกันไข้เลือดออก และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนขอนแก่น นางบุญเทียม ไชยสินธุ์ ชุมชนสามเหลี่ยม 3 ได้รับรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2555 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช เขตป้อมศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะผู้บริหารร่วมถ่ายรูปที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:24 น.
 

ศสมช.นครขอนแก่นเสริมสร้างเครือข่ายเรียนรู้ในชุมชน

ศสมช.นครขอนแก่นเสริมสร้างเครือข่ายเรียนรู้ในชุมชน วันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ชุมชนการเคหะ นางสาวสิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ จากอสม.เขต 3 มาดูงาน อสม.เขต4 เพื่อเปิดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาการจัดการใน ศสมช.ได้เรียนรู้ในพื้นที่จริง อีกทั้งเพื่อยกระดับ ศสมช.ในเขตเทศบาลสามารถบริหารด้านสาธารณสุขในชุมชนได้ในระดับดี เด่น ซึ่งในปัจจุบัน ศสมช.ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีเด่นมีจำนวน 9 แห่ง ระดับดี จำนวน 28 แห่ง ระดับพอใช้ จำนวน 23 แห่ง ซึ่งเทศบาลได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 16 ครั้ง จนถึงเดือนมิถุนายนนี้ มุ่งหวังพัฒนาให้ ศสมช.เทศบาลนครขอนแก่นยกระดับสู่มาตรฐานดีเด่น
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:25 น.
 

นายกเล็กนครขอนแก่นติวภาษาสู่อาเซียน

นายกเล็กนครขอนแก่นติวภาษาสู่อาเซียน วันที่ 5 กพ. 56 เวลา 15.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาจีน และภาษาอังกฤษ จากอาจารย์โรงเรียนเทศบาลวัดกลางมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล กว่า 100 คน เพื่อเตรียมพร้อมรับความเป็นอาเซียน ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:25 น.
 


หน้า 1 จาก 2

ข้อมูลเศรษฐกิจและพัฒนาเมือง

เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.