ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home
ประวัติสมาชิกสภาฯ


ศักดิ์สิทธิ์ เตชะเกรียงไกร


ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ เตชะเกรียงไกร

ตำแหน่งปัจจุบัน : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

ว.ด.ป. เกิด : -

สถานที่เกิด : จ. ขอนแก่น

ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น

การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง
 • ปริญญาโท -

ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร -
 • หลักสูตร -

ประวัติการทำงาน
 • สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:31 น.
 

รอเลือกตั้งซ่อม


ชื่อ - สกุล : นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ว.ด.ป. เกิด : -

สถานที่เกิด : จ. ขอนแก่น

ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น

การศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท -

ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร -
 • หลักสูตร -

ประวัติการทำงาน
 • สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:32 น.
 

ธนภณ กิตติวิมลชัย


ชื่อ - สกุล : นายธนภณ กิตติวิมลชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

ว.ด.ป. เกิด : -

สถานที่เกิด : จ. ขอนแก่น

ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น

การศึกษา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสครมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาเอก -

ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร -
 • หลักสูตร -

ประวัติการทำงาน
 • สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น
 • รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
 • อดีตที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้เทนราษฎร

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:36 น.
 

สมภพ วงศ์ก่อ


ชื่อ - สกุล : นายสมภพ วงศ์ก่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

ว.ด.ป. เกิด : -

สถานที่เกิด : จ. ขอนแก่น

ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น

การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสครบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
 • ปริญญาโท -

ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร -
 • หลักสูตร -

ประวัติการทำงาน
 • อดีตผู้ช่วยดำเนินงาน สส.ภูมิ สาระผล

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:40 น.
 

ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง


ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง

ตำแหน่งปัจจุบัน : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

ว.ด.ป. เกิด : -

สถานที่เกิด : จ. ขอนแก่น

ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น

การศึกษา
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท -

ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร -
 • หลักสูตร -

ประวัติการทำงาน
 • อดีต-

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 14:22 น.
 


หน้า 5 จาก 6

ข้อมูลเศรษฐกิจและพัฒนาเมือง


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.