เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ : 043-221-667โทรสาร : 043-224-033

สถานที่ตั้ง