เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

548470
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
247
1360
12330
18184
548470

  งานวิจัยที่่ใช้เงินงบประมาณ มาตรา9 (8)                ที่สาธารณะประโยชน์ มาตรา9 (8)ติดต่อ จนท.
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา9 (8)      กฎ มติ ครม. ข้อบังคับฯลฯ มาตร7 (4)
  รายงานผลการตรวจสอบอาคาร มาตรา9 (8) ติดต่อ จนท.

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรา9 (8)

ลำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่จัด
1 หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น Yii Framework ขั้นพื้นฐาน   วันที่ 18-19 มี.ค. 60
2 หลักสูตร Basic network configuration  วันที่ 5-6 ก.พ. 61
3 หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น Yii Framework ขั้นพื้นฐาน   วันที่ 18-19 มี.ค. 60
4 หลักสูตรการออกแบบกราฟิก-2D-และ-3D 21-22 เม.ย. 61
5 หลักสูตรกินอยู่อย่างไรฟื้นฟูไตต้านภัยมะเร็งและNCOSโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมันสูง 3 ก.พ. 61
6 หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเบื้องต้น 26 ก.พ. 61
7 หลักสูตรการสร้างสื่อนำเสนอออกแบบ Info graphic 29-30 พ.ค. 60
8 หลักสูตรการทำแผนที่ธุรกิจและร้านค้าด้วย google map 27 มิ.ย. 60
9 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sit 6-7 ก.ค. 60
10 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการปกครอง 18 ส.ค. 60
11 หลักสูตรการบริหารโครงการด้วย Microsoft Project 30-31 ส.ค. 60

ข้อมูลสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ

ชื่อข้อมูล

ดาวน์โหลด

ผลการศึกษาคุณภาพน้ำ

สารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล)

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

 

การจัดการน้ำเสียในชุมชน

 

การปลูกต้นไม้สำหรับประชาชน

 

การป้องกันน้ำเสีย

 

การพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืน

 

คู่มือดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล

 

คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล ฉบับปรับปรุง

 

คู่มือเบื้องต้นสารเคมีและวัตถุอันตราย

 

คู่มือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ตำนานแห่งเทือกเขาดงพญาเย็น

 

น่ารู้เรื่องอากาศและพิทักษ์อากาศโลก

 

ประการังชีวิตมหัสจรรย์ท้องทะเล

 

ปัญหาในนาข้าวและกุ้งที่สิ้นสุดลง

 

ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

มรดกโลก

 

มลพิษอื่และของเสียอันตราย

 

มูลพิษทางน้ำ

 

ลั่นทมกระรอกขาวเจ้าบ้านที่แสนดี

 

เศรษฐกิจพอเพียงเลี้งชีวิตยั่งยืน

 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง

 

ส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเขตควบควมมลพิษ

 

สำนักงานน่าอยู่ผู้คนน่ารัก

 

KhonKaen City Bus


ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000