ข่าวล่าสุด

 • 17 ต.ค. 2561 2 Comments
  คนขอนแก่นเฮ.!!รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้LRTเดินหน้า

  รองนายกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทย และรมว.คมนาคม เห็นชอบให้โครงการรถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น เดินหน้าต่อโดยคนขอนแก

  อ่านทั้งหมด
 • 17 ต.ค. 2561 0 Comments
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ครั้

  วันพุธ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก

  อ่านทั้งหมด
 • 17 ต.ค. 2561 0 Comments
  เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ครั้งที

  วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมน

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สอบราคา
ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องเสียง เครื่องไฟ จอLED และถ่ายทอดสัญญาณ OB โครงการงานออกพรรษา
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างวงดนตรีหมอลำ คณะประถมบันเทิงศิลป์ โครงการงานออกพรรษา
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างวงดนตรีหมอลำ คณะวีระพงษ์วงศ์ศิลป์ โครงการงานออกพรรษา
ราคากลาง
ประกาศขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ สำนักการช่าง จำนวน 863 รายการ
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน