ข่าวล่าสุด

 • 21 ม.ค. 2561 0 Comments
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า **วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีนค

  อ่านทั้งหมด
 • 20 ม.ค. 2561 0 Comments
  นายกนครขอนแก่น แถลงข่าวสงกรานต์’61 “สาดคักคัก สาด

  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดตัวให้คนทั้งประเทศเห็นสงกรานต์ขอนแก่น 61 “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” เตรียม

  อ่านทั้งหมด
 • 20 ม.ค. 2561 0 Comments
  ทน.ขก.ฤกษ์ดีเปิดศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร

  ทน.ขก.ฤกษ์ดีเปิดศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น : ภายใต้การดำเนินงานแบบบู

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายงาน
ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำถนนศรีจันทร์จากแยกตัดถนนกัลปพฤกษ์ไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตเทศบาลฯ (1 ฝั่ง)
ราคากลาง
ประกาศการซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
สอบราคา ราคากลาง

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน