ข่าวล่าสุด

 • 20 มิ.ย. 2562 2 Comments
  นายกนครขอนแก่นร่วมประชุมผู้นำองค์กรจีนขอนแก่น ครั้

  นายกนครขอนแก่นร่วมประชุมผู้นำองค์กรจีนขอนแก่น ครั้งที่ 323 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวล

  อ่านทั้งหมด
 • 19 มิ.ย. 2562 0 Comments
  สท.ทน.ขก พิจารณากลั่นกรองงบฯ ปี 63 สน.สาธารณสุข -

  วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศ

  อ่านทั้งหมด
 • 18 มิ.ย. 2562 0 Comments
  พิธีเปิดบรรยายพิเศษ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ

  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร ส่วนงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมรับฟังการบรรย

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 80 ชุด และ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 30 ชุด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองวัด 1 ชุมชน กศน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน