ข่าวล่าสุด

 • 23 ก.พ. 2560 27 Comments
  นายกนครขก.รับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

  นายกนครขอนแก่นรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ

  อ่านทั้งหมด
 • 23 ก.พ. 2560 0 Comments
  เทศบาลนครขอนแก่น อบรมพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรม ระดมสม

  เทศบาลนครขอนแก่น จัดอบรมพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ เร่งระดมสมองคิดพัฒนาเมื

  อ่านทั้งหมด
 • 23 ก.พ. 2560 0 Comments
  นครขอนแก่นต้อนรับนายกฯนครสุราษฎร์ทัศนศึกษาดูงานกอง

  นครขอนแก่นต้อนรับนายกฯนครสุราษฎร์ทัศนศึกษาดูงานกองทุนสุขภาพฯ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

การสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย (ครั้งที่ 2)
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรเสรี ชุมชนโนนทัน 9
สอบราคา ราคากลาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2
สอบราคา ราคากลาง

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น
 • img
  สมาคมไทสร้างสรรค์

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  เตรียมตัวมาเทศบาล
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  เส้นทางรถสองแถวขอนแก่น
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน