ผู้เขียน หัวข้อ: พีวีซี เรซิน, PVC RESIN, พีวีซี เพสต์ เรซิน, PVC PASTE RESIN, พอลิไวนิลคลอไรด์,  (อ่าน 288 ครั้ง)

polychemicals11

  • บุคคลทั่วไป
พีวีซี เรซิน, PVC RESIN, พีวีซี เพสต์ เรซิน, PVC PASTE RESIN, พอลิไวนิลคลอไรด์, POLYVINYLCHLORIDE, Tel 034854888
จัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ได้โดยตรงที่
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
Thai Poly Chemicals Company Limited
Tel No 034496284, 034854888
Fax No 034496285, 034496680
Mobile No 0861762992, 0824504888
Email : [email protected]
Email : [email protected]
Line ID : thaipoly888
Line ID : thaipolychemicals
BY TPCC PVC 2023-AS 001

คำค้นหาสินค้า, พีวีซี, พีวีซี ผง, พีวีซี เรซิน, พีวีซี เพสต์, พีวีซีเพสต์เรซิน, พีวีซีพลาสติซอล, พีวีซี ซัสเพนชัน, พีวีซี อีมัลชัน, พีวีซี ดิสเพอร์สชัน, พีวีซี เหลว, พีวีซีไมโครซัสเพนชัน, พอลิไวนิลคลอไรด์, โพลีไวนิลคลอไรด์, พีวีซีโฮโมพอลิเมอร์, พีวีซี เค66, พีวีซี เค74, นำเข้าพีวีซี, ส่งออกพีวีซี, ขายพีวีซี, จำหน่ายพีวีซี, โรงงานพีวีซี, พีวีซีเกรดท่อ, พีวีซีเกรดฉีด, พีวีซีเกรดรีด, พีวีซีคอมปาวด์, พีวีซีเม็ด, พีวีซีเกรดชุบ, พีวีซีนิ่ม, PVC, PVC RESIN, PVC POWDER, PVC PASTE, PVC PLASTISOL, PVC PASTE RESIN, PVC SUSPENSION, PVC EMULSION, PVC DISPERSION, PVC K66, PVC K74, POLYVINYL CHLORIDE, PVC HOMOPOLYMER, PVC MICROSUSPENSION, PVC COMPOUND, IMPORT PVC, EXPORT PVC, PVC PIPE GRADE, PVC EXTRUSION, PVC CALAENDERING, PVC CASTING, PVC DIPPING, PVC SOFT, PVC RIGID
https://www.thaipolychemicals.com
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ พีวีซี เรซิน อีกหลายรายการ ได้แก่
Plasticizer พลาสติไซเซอร์
Chlorinated Paraffin (CPW) คลอริเนตเตต พาราฟิน (พลาสออยล์)
Dibutyl Adipate (DBA) ไดบิวทิล อาดิเปต (ดีบีเอ)
Dibutyl Phthalate (DBP) ไดบิวทิล พทาเลต (ดีบีพี)
Di-2-ethylhexyl-Adipate (DEHA) ได-2-เอทิลเฮกซิล-อาดิเปต (ดีอีเอชเอ)
Di-2-ethylhexyl-Phthalate (DEHP) ได-2-เอทิลเฮกซิล-พทาเลต (ดีอีเอชพี)
Di-isodecyl Phthalate (DIDP) ไดไอโซเดคซิล พทาเลต (ดีไอดีพี)
Di-isononyl Phthalate (DINP) ไดไอโซโนนิล พทาเลต (ดีไอเอ็นพี)
Dioctyl Adipate (DOA) ไดออกทิล อาดิเปต (ดีโอเอ)
Dioctyl Phthalate (DOP) ไดออกทิล พทาเลต (ดีโอพี)
Dioctyl Terephthalate (DOTP) ไดออกทิล เทเรพทาเลต (ดีโอทีพี)
Epoxidized Soybean Oil (EPO) อีพอกซิไดซ์ ซอยบีน ออยล์ (อีพีโอ)
Epoxidized Soya Bean Oil (ESBO) อีพอกซิไดซ์ ซอยย่า บีน ออยล์ (อีเอสบีโอ)
Non-Phthalate (Phthalate Free) พลาสติไซเซอร์ปลอดสารพทาเลต (พทาเลตฟรี)
Trioctyl Trimellitate (TOTM) ไตรออกทิล ไตรเมลลิเทต (ทีโอทีเอ็ม)
Specialty Plasticizer พลาสติไซเซอร์ ชนิดพิเศษอื่นๆ
Calcium Carbonate (CaCO3) แคลเซียม คาร์บอเนต
Calcium Carbonate Powder แคลเซียม คาร์บอเนต ผง
Calcium Carbonate Feed Grade แคลเซียม คาร์บอเนต เกรดอาหารสัตว์
Calcium Carbonate Food Grade แคลเซียม คาร์บอเนต เกรดอาหาร
Calcium Carbonate Industrial Grade แคลเซียม คาร์บอเนต เกรดอุตสาหกรรม
Calcium Carbonate Masterbatch แคลเซียม คาร์บอเนต มาสเตอร์แบทช์
Calcium Carbonate Pharmaceutical Grade แคลเซียม คาร์บอเนต เกรดยา
Coated Calcium Carbonate แคลเซียม คาร์บอเนต เกรดเคลือบผิว
Ground Calcium Carbonate แคลเซียม คาร์บอเนต เกรดแป้งหนัก
Precipitated Calcium Carbonate แคลเซียม คาร์บอเนต เกรดแป้งเบา
Uncoated Calcium Carbonate แคลเซียม คาร์บอเนต เกรดไม่เคลือบผิว
Talcum Powder (Talc) ทัลคัม, แป้งทัลค์
Talcum Masterbatch ทัลคัม มาสเตอร์แบทช์
Talcum Powder ทัลคัม ผง, แป้งทัลค์
Talcum Powder 30 ทัลคัม ผง 30
Talcum Powder 35 ทัลคัม ผง 35
Talcum Powder 37 ทัลคัม ผง 37
Talcum Powder 325 ทัลคัม ผง 325
Talcum Powder 800 ทัลคัม ผง 800
Talcum Powder 1250 ทัลคัม ผง 1250
Talcum Powder 2000 ทัลคัม ผง 2000