ผู้เขียน หัวข้อ: กุศลและอกุศล  (อ่าน 714 ครั้ง)

[email protected]

  • บุคคลทั่วไป
กุศลและอกุศล
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2022, 02:31:06 pm »
กุศล หมายถึง บุญ ความดี ความฉลาด ในทสุตตรสูตร พระสารีบุตรกล่าวว่ารากเหง้าของกุศลมี 3 อย่าง คือ ความไม่โลภ ความไม่คิดประทุษร้าย และความไม่หลง อกุศล (น นิบาต/อ- อุปสรรค (ไม่) กุสล) หมายถึง บาป, ความชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล ไม่ฉลาด, กรรมชั่ว ตรงกันข้ามกับ กุศล ซึ่งแปลว่า ความดี ในสัมมาทิฏฐิสูตร พระสารีบุตรอธิบายว่า อกุศล คือ ปาณาติบาต หมายถึง การทำชีวิตให้ตกล่วง อทินนาทาน หมายถึง การถือเอาของที่เขามิได้ให้ โดยอาการขโมย, ลักทรัพย์ กาเมสุมิจฉาจาร หมายถึง ความประพฤติผิดในกาม มุสาวาท หมายถึง คำโกหก ปิสุณาวาจา หมายถึง คำส่อเสียด ผรุสวาจา หมายถึง คำหยาบ สัมผัปปลาปะ หมายถึง คำพูดเพ้อเจ้อ อภิชฌา หมายถึง การเพ่งเล็งอยากได้ของเขา พยาบาท หมายถึง การคิดร้ายผู้อื่น มิจฉาทิฐิ หมายถึง ความเห็นผิด รากเหง้าแห่งอกุศลข้างต้นเรียกว่า อกุศลมูล ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ พระสารีบุตรอธิบายสรุปว่า เมื่อใด พระอริยสาวกรู้ชัดอกุศลและรากเหง้าแห่งอกุศลอย่างนี้ รู้ชัดกุศลและรากเหง้าแห่งกุศลอย่างนี้ เมื่อนั้น ย่อมละอนุสัยคือราคะ บรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะ ถอนอนุสัยคือทิฐิและมานะที่ว่า ‘เป็นเรา’ โดยประการทั้งปวง ละอวิชชาได้แล้ว ทำวิชชาให้เกิดขึ้น แล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้เอง ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นตรง มีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้https://www.wreath-delivery.com/blog_detail.php?id=678

--------------------
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 061-1986-533
Line : @wreathdelivery
ที่อยู่ : 305 ถนน พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 บางพรม ตลิ่งชัน กทม 10170
--------------------
พวงหรีดหรู
พวงหรีดดอกไม้สด
พวงหรีดพัดลม
พวงหรีดต้นไม้
ดอกไม้หน้าหีบ
พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์

บริการพวงหรีด
ส่งพวงหรีด
ขายพวงหรีด
ร้านพวงหรีด
พวงหรีดหรู ราคาถูก จัดส่งฟรี
wreath delivery
บริการส่งพวงหรีดฟรีทั่วกรุงเทพฯ และนนทบุรี

รับทำเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก
เว็บไซต์ขยายสายงาน
สยามเว็บไซต์ SIAMWEBSITE
--------------------