ข่าวล่าสุด

 • 16 มิ.ย. 2562 0 Comments
  นายกขอนแก่นร่วม "ก้าวคนละก้าว”กับพี่ตูน เพื่อ8รพ.ช

  นายกขอนแก่นร่วม "ก้าวคนละก้าว”กับพี่ตูน เพื่อ8รพ.ชุมชนภาคอีสาน : วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 256

  อ่านทั้งหมด
 • 16 มิ.ย. 2562 0 Comments
  นายกนครขอนแก่นร่วมบวงสรวงศาลเจ้าปู่ครูเย็น-โฮมบุญว

  นายกนครขอนแก่นร่วมบวงสรวงศาลเจ้าปู่ครูเย็น-โฮมบุญวิทยุFM102 : วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

  อ่านทั้งหมด
 • 15 มิ.ย. 2562 0 Comments
  ร่วมพิธีเปิด “งาน Khon Kaen International Auto Exp

  ร่วมพิธีเปิด “งาน Khon Kaen International Auto Expo ครั้งที่ 1”: วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เว

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองวัด 1 ชุมชน กศน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการซื้อหนังสือเรียนตามโครงการค่าหนังสือเรียน จำนวน 190 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการสวัสดิการเรียนฟรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน