ข่าวล่าสุด

 • 25 พ.ค. 2561 0 Comments
  นครขอนแก่นอบรมเยาวชน 110 คน ห่างไกลยาเสพติด

  "…การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยการทำงานขององค์

  อ่านทั้งหมด
 • 25 พ.ค. 2561 0 Comments
  ทน.ขอนแก่นพร้อมเครือข่าย 14 หน่วยงานจัด Big Cleani

  เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมเครือข่าย 14 หน่วยงาน ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) หลังเกิดเ

  อ่านทั้งหมด
 • 24 พ.ค. 2561 0 Comments
  ช.การเคหะจัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่สุ

  ช.การเคหะจัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่สุรายาเสพติด ปี 61 ชุมชนการเคหะจัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบ

  อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง
ราคากลาง
ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่อาคาร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนทุ่งเศรษฐี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์และระบบคลัทช์ ประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 82-7787 ขอนแก่น จำนวน 1 คัน
ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 1 (จำนวน 13 ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา ราคากลาง

ประกาศสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

 • img
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • img
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • img
  กรมทรัพยากรธรณี
 • img
  สถาบันพระปกเกล้า
 • img
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 • img
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • img
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น

ระบบฐานข้อมูล

 • img
  รับชำระภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
 • img
  ระบบร้องทุกข์
 • img
  ระบบร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น
 • img
  KPI เทศบาลนครขอนแก่น
 • img
  ระบบฐานข้อมูลเงินรับฝาก
 • img
  ระบบบริการขอใช้รถปรับอากาศ
 • img
  ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
 • img
  ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล
 • img
  ระบบเอกสารประกอบการประชุม
 • img
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • img
  ระบบบุคลากร
 • img
  ระบบพัฒนาบุคลากร
 • img
  ระบบวันลา
 • img
  ระบบบริการภาพชุมชน
 • img
  ระบบติดตามฏีกา
 • img
  ระบบติดตามฏีกา 2
 • img
  ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • img
  ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว
 • img
  เช็คเมลล์ภายใน